• Trách nhiệm dân sự của nền tảng số theo luật mẫu của Viện Luật châu Âu và những khuyến nghị cho Việt Nam

  Trách nhiệm dân sự của nền tảng số theo luật mẫu của Viện Luật châu Âu và những khuyến nghị cho Việt Nam

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả đánh giá các quy định về trách nhiệm dân sự của nền tảng số theo Luật mẫu (Model rules on online platforms) của Viện Luật châu Âu (European Law Institute) và bước đầu đưa ra khuyến nghị về chính sách pháp lý và cơ chế pháp lý phù hợp cho Việt Nam.

   10 p giadinh 20/01/2022 25 0

 • Hoàn thiện các quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập

  Hoàn thiện các quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập

  Hiện nay, việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai đang là một vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận trong quá trình thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng do cơ chế công khai, minh bạch tài sản, thu nhập chưa phát huy hiệu quả. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích các quy định của pháp luật về kiểm soát tài...

   5 p giadinh 20/01/2022 7 0

 • Hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sở hữu trí tuệ về trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian phù hợp với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

  Hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sở hữu trí tuệ về trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian phù hợp với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích sự cần thiết bổ sung quy định về trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ trung gian đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số trong bối cảnh thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, và đưa ra các kiến nghị góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi,...

   10 p giadinh 20/01/2022 23 0

 • Trách nhiệm công khai thông tin môi trường ở Việt Nam hiện nay

  Trách nhiệm công khai thông tin môi trường ở Việt Nam hiện nay

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những ưu điểm, bất cập trong quy định của pháp luật về công khai thông tin môi trường và đưa ra một số kiến nghị góp phần tăng cường trách nhiệm công khai thông tin môi trường, thúc đẩy sự phát triển theo hướng bền vững ở Việt Nam.

   5 p giadinh 20/01/2022 8 0

 • Những rào cản của phân cấp quản lý làm giảm mức độ tham gia của nhân dân trong quản trị địa phương ở Việt Nam hiện nay

  Những rào cản của phân cấp quản lý làm giảm mức độ tham gia của nhân dân trong quản trị địa phương ở Việt Nam hiện nay

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích những rào cản về sự lãnh đạo chính trị, về lý luận khoa học, về pháp luật và nhân lực tham gia công cuộc phân cấp quản lý làm chậm quá trình phân cấp quản lý ở nước ta và gợi mở cách thức vượt qua các rào cản nhằm thúc đẩy việc phân cấp quản lý hiệu quả hơn.

   5 p giadinh 20/01/2022 9 0

 • Đổi mới tư duy trong trọng dụng, thu hút nhân tài

  Đổi mới tư duy trong trọng dụng, thu hút nhân tài

  Nhân tài là nguyên khí của Quốc gia. Trọng dụng nhân tài luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ nghìn đời nay. Đến thời đại Hồ Chí Minh, kể từ khi thành lập nước Việt Nam mới, với tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và trọng dụng nhân tài của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc thu hút, trọng dụng nhân tài và cũng...

   9 p giadinh 20/01/2022 25 0

 • Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Hàn Quốc và những gợi mở cho Việt Nam

  Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Hàn Quốc và những gợi mở cho Việt Nam

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích quy định của pháp luật về doanh nghiệp xã hội Hàn Quốc, so sánh với doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam và đưa ra những gợi mở cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp xã hội.

   6 p giadinh 20/01/2022 8 0

 • Phân tích đặc điểm thành ngữ liên quan đến giáo dục trong tiếng Hán

  Phân tích đặc điểm thành ngữ liên quan đến giáo dục trong tiếng Hán

  Thành ngữ tiếng Hán vẫn là nguồn dữ liệu hết sức phong phú và đã được rất nhiều học giả chuyên tâm nghiên cứu. Dù vậy, thành ngữ liên quan đến phạm vi giáo dục hiện nay vẫn chưa có công trình khoa học nào đề cập và tách thành một mảng riêng để nghiên cứu.

   10 p giadinh 20/01/2022 47 0

 • Quan hệ đối ứng giữa vần trong tiếng Trung Quốc và vần trong âm Hán Việt

  Quan hệ đối ứng giữa vần trong tiếng Trung Quốc và vần trong âm Hán Việt

  Bài viết tìm hiểu quan hệ đối ứng giữa vần trong tiếng Trung Quốc và vần trong âm Hán Việt. Nguồn ngữ liệu nghiên cứu của bài viết là phiên âm tiếng Trung Quốc và âm Hán Việt của 3000 chữ Hán trong Phân loại các cấp độ âm tiết, chữ Hán, từ vựng sử dụng trong giáo dục tiếng Trung Quốc cho người nói các ngôn ngữ khác do tổ chức Hanban (Trung...

   10 p giadinh 20/01/2022 44 0

 • Một số biểu thức tiếng Nhật mang ý nghĩa “trước khi”, “trong khi”, “sau khi”

  Một số biểu thức tiếng Nhật mang ý nghĩa “trước khi”, “trong khi”, “sau khi”

  Trong bài nghiên cứu này tập trung nghiên cứu về cấu trúc, ý nghĩa và cách kết hợp với trợ từ (助詞- joshi) của các biểu thức mang ý nghĩa “Trước khi”, “Trong khi” và “Sau khi” Từ đó, thống kê, tổng hợp dữ liệu lại, so sánh đối chiếu các cấu trúc ngữ pháp với nhau và đưa ra ví dụ nhằm xác định từng trường hợp sử dụng cụ thể đối...

   6 p giadinh 20/01/2022 26 0

 • Phương pháp học từ vựng tiếng Nhật

  Phương pháp học từ vựng tiếng Nhật

  Nhận thấy việc học từ vựng là một trong những bước khó khăn mà người học tiếng Nhật nào cũng phải trải qua. Cũng như tiếng Việt, từ vựng tiếng Nhật cũng rất đa dạng tùy vào ngữ cảnh của người nói. Từ đó, chúng tôi đề xuất những phương pháp sáng tạo mới, đồng thời tìm hiểu, thiết kế 4 cách học từ vựng dành cho người học.

   5 p giadinh 20/01/2022 39 0

 • Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2 gồm có 5 chương như sau: Chương 8: Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng, chương 9: Nghiệp vụ thanh toán trong nước, chương 10: Nghiệp vụ thanh toán quốc tế, chương 11: Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, chương 12: Nghiệp vụ marketing và dịch vụ khách hàng.

   284 p giadinh 27/12/2021 260 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số