• Giáo trình Face2face elementary student's book: Phần 2

  Giáo trình Face2face elementary student's book: Phần 2

  Face2face được chia ra theo từng mức độ phù hợp với tất cả các đối tượng người học. Face2face elementary student's book là giáo trình học tiếng Anh cho người học ở trình độ sơ cấp, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học. Trong phần 2 này, giáo trình giới thiệu đến các bạn những bài học về nhiều...

   110 p giadinh 07/10/2020 100 0

 • Giáo trình Face2face elementary student's book: Phần 1

  Giáo trình Face2face elementary student's book: Phần 1

  Face2face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2face elementary student's book là giáo trình học tiếng Anh cho người học ở trình độ sơ cấp, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học. Trong phần 1 này, giáo trình giới thiệu đến các bạn những bài học bao gồm...

   56 p giadinh 07/10/2020 123 0

 • Giáo trình Face2face elementary teacher's book: Phần 2

  Giáo trình Face2face elementary teacher's book: Phần 2

  Giáo trình dạy tiếng Anh Face2face được chia ra theo từng mức độ phù hợp với tất cả các đối tượng người học. Face2face elementary teacher's book là giáo trình dạy tiếng Anh cho người học ở mức độ sơ cấp. Điều tuyệt vời nhất khi giáo viên dạy học bằng cuốn này là các tình huống của nó cực kỳ bổ ích, thú vị và thu hút được học sinh. Phần 2...

   106 p giadinh 07/10/2020 101 0

 • Giáo trình Face2face elementary teacher's book: Phần 1

  Giáo trình Face2face elementary teacher's book: Phần 1

  Giáo trình dạy tiếng Anh Face2face được chia ra theo từng mức độ phù hợp với tất cả các đối tượng người học. Face2face elementary teacher's book là giáo trình dạy tiếng Anh cho người học ở mức độ sơ cấp. Điều tuyệt vời nhất khi giáo viên dạy học bằng cuốn này là các tình huống của nó cực kỳ bổ ích, thú vị và thu hút được học sinh. Phần 1...

   124 p giadinh 07/10/2020 105 0

 • Giáo trình Face2Face upper iIntermediate workbook: Phần 1

  Giáo trình Face2Face upper iIntermediate workbook: Phần 1

  Face2Face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ khác nhau thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2Face Upper Intermediate Workbook là cuốn giáo trình bài tập tiếng Anh giao tiếp cho người ở trình độ cao trung, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học như nghe, nói, đọc, viết. Trong phần 1 này, giáo trình...

   52 p giadinh 07/10/2020 108 0

 • Giáo trình Face2Face upper intermediate workbook: Phần 2

  Giáo trình Face2Face upper intermediate workbook: Phần 2

  Face2Face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ khác nhau thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2Face Upper Intermediate Workbook là cuốn giáo trình bài tập tiếng Anh giao tiếp cho người ở trình độ cao trung, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học như nghe, nói, đọc, viết. Nối tiếp phần 1, trong phần...

   50 p giadinh 07/10/2020 104 0

 • Ebook Từ điển Ngân hàng Anh - Trung - Việt

  Ebook Từ điển Ngân hàng Anh - Trung - Việt

  Ebook Từ điển Ngân hàng Anh - Trung - Việt" xin giới thiệu đến các bạn cách sử dụng một số từ đơn và từ phức trong Tiếng Anh. Bên cạnh đó cũng đã được dịch ra tiếng Trung nhằm giúp các bạn có thể phân biệt các từ với nhau và khi viết tắt hay rút gọn các từ thì phải làm sao cho đúng.

   250 p giadinh 07/10/2020 113 0

 • Nghiên cứu về giao tiếp liên văn hóa: Việc đáp lại lời than phiền giữa người Việt Nam và người Anh

  Nghiên cứu về giao tiếp liên văn hóa: Việc đáp lại lời than phiền giữa người Việt Nam và người Anh

  Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra các chiến lược ưa thích mà người Anh và người Việt Nam sử dụng để đáp lại lời than phiền. Hơn thế nữa, bài viết còn nhằm tìm hiểu sự khác biệt khi người giao tiếp sử dụng những chiến lược trong những tình huống khác nhau và những người đối thoại khác nhau.

   19 p giadinh 06/10/2020 101 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến dạy và học phát âm tiếng Anh

  Các yếu tố ảnh hưởng đến dạy và học phát âm tiếng Anh

  Trong phạm vi bài viết này, người viết sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của phát âm tiếng Anh. Bên cạnh đó, dựa trên một số nghiên cứu cũng như lý thuyết liên quan về phát âm, người viết sẽ phân loại các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình dạy và học phát âm tiếng Anh, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm cải thiện chất lượng dạy và học...

   9 p giadinh 06/10/2020 151 0

 • Độ “tin cậy” và độ “xác trị” trong xây dựng, thiết kế bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh, những điểm cần lưu ý đối với giảng viên

  Độ “tin cậy” và độ “xác trị” trong xây dựng, thiết kế bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh, những điểm cần lưu ý đối với giảng viên

  Bài viết nêu ra một vài vấn đề có liên quan tới quá trình xây dựng và thiết kế một bài kiểm tra năng lực trong chương trình học tiếng Anh sẽ được nêu lên và thảo luận.

   6 p giadinh 06/10/2020 54 0

 • Áp dụng phương pháp học đảo ngược trong dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam: Lợi ích và thách thức

  Áp dụng phương pháp học đảo ngược trong dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam: Lợi ích và thách thức

  Bài viết này bàn về những lợi ích và thách thức của việc áp dụng phương pháp học đảo ngược trong việc dạy tiếng Anh ở Việt Nam qua việc tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của phương pháp này cũng như phân tích đặc điểm người học Việt Nam.

   5 p giadinh 06/10/2020 51 0

 • Nghiên cứu ứng dụng phương pháp diễn ngôn trong giảng dạy môn Viết học thuật tại Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu ứng dụng phương pháp diễn ngôn trong giảng dạy môn Viết học thuật tại Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh

  Các phương pháp truyền thống hiện nay vẫn chiếm ưu thế trong nhiều lớp dạy viết tại các cơ sở đào tạo đại học tại Việt Nam (Nguyễn Thị Mai & Hall, 2016). Do đó, nhóm tác giả đã áp dụng phương pháp diễn ngôn trong giảng dạy môn viết tiếng Anh học thuật để tìm hiểu xem liệu phương pháp này có thể mang lại kết quả tốt hơn trong việc cải...

   12 p giadinh 06/10/2020 102 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số