• Giáo trình Kế toán tài chính quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính trong doanh nghiệp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề cơ bản của kế toán tài chính trong doanh nghiệp; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ; Kế toán tài sản cố định; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm;... Mời các bạn cùng...

   280 p giadinh 20/01/2022 5 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tài sản bằng tiền; Hạch toán các khoản phải thu; Hạch toán các khoản phải trả; Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; Báo cáo tài chính; Hạch toán kinh doanh hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại; Kế toán xuất, nhập khẩu hàng hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   269 p giadinh 20/01/2022 6 0

 • Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 2)

  Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 2)

  Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 2) có nội dung trình bày về: nguyên tử và bảng tuần hoàn các nguyên tố, vật rắn tinh thể và laze, hạt nhận nguyên tử và hạt cơ bản, vật lí các sao... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình.

   189 p giadinh 20/01/2022 4 0

 • Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 1)

  Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 1)

  Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 1) trình bày các nội dung về: quang hình học, giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, thuyết tương đối, lượng tử hóa bức xạ điện từ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình.

   231 p giadinh 20/01/2022 4 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1: Phần 2 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình quan hệ, các ràng buộc quan hệ và đại số quan hệ; Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ, các thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p giadinh 20/01/2022 6 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1: Phần 1 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu; Mô hình thực thể - liên kết. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p giadinh 20/01/2022 5 0

 • Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam (năm 2010): Phần 1 - Trường ĐH Luật Hà Nội

  Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam (năm 2010): Phần 1 - Trường ĐH Luật Hà Nội

  Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam do PGS TS Thái Vĩnh Thắng và TS Vũ Hồng Anh làm chủ biên, được chia ra làm hai phần. Dưới đây là phần thứ nhất gồm 9 chương học, từ chương 1 đến chương 9. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cụ thể trong phần học này.

   149 p giadinh 20/01/2022 6 0

 • Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam (năm 2010): Phần 2 - Trường ĐH Luật Hà Nội

  Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam (năm 2010): Phần 2 - Trường ĐH Luật Hà Nội

  Luật hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam, điều chỉnh những quan hệ cơ bản trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, địa vị pháp lí của công dân và đặc biệt là trong tổ chức. Dưới đây là nội dung phần thứ hai giáo trình gồm 9 chương học, từ chương 10 đến chương 18. Mời các bạn cùng tham khảo...

   132 p giadinh 20/01/2022 6 0

 • Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005 (Phần 2)

  Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005 (Phần 2)

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005" tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về đối tượng DataGridView và ADO.NET, làm việc với Report và Crystal Report, làm việc với Visual SourceSafe 2005, Visual Studio 2005 và Visual SourceSafe 2005, ứng dụng quản lý nhân sự và tiền lương,......

   197 p giadinh 20/01/2022 4 0

 • Giáo trình Tin học lý thuyết và hướng dẫn thực hành - Phần 1: XML nền tảng và ứng dụng (Phần 1)

  Giáo trình Tin học lý thuyết và hướng dẫn thực hành - Phần 1: XML nền tảng và ứng dụng (Phần 1)

  Giáo trình Tin học lý thuyết và hướng dẫn thực hành - Phần 1: XML nền tảng và ứng dụng (Phần 1) cung cấp cho học viên các kiến thức về sự cần thiết của XML, tạo tài liệu XML hợp khuôn dạng, định nghĩa kiểu tư liệu (DTD) và kiểm tra tính hợp lệ (valid) của XML, thực thể thuộc tính DTD, lược đồ XML, JavaScript,... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   233 p giadinh 20/01/2022 3 0

 • Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005 (Phần 1)

  Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005 (Phần 1)

  Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005 (Phần 1) cung cấp cho học viên các kiến thức về đối tượng SqlDataAdapter và DataSet, đối tượng DataSet và DataTable, đối tượng DataView, DataColumn, DataRow và DataRowView,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

   173 p giadinh 20/01/2022 4 0

 • Giáo trình Tin học lý thuyết và hướng dẫn thực hành - Phần 1: XML nền tảng và ứng dụng (Phần 2)

  Giáo trình Tin học lý thuyết và hướng dẫn thực hành - Phần 1: XML nền tảng và ứng dụng (Phần 2)

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Tin học lý thuyết và hướng dẫn thực hành - Phần 1: XML nền tảng và ứng dụng (Phần 2) sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về DOM và xử lý XML với JavaScript, XML và ràng buộc dữ liệu, CSS (Cascading style sheet), Java, Java DOM, Java SAX, Xpath, XSL, XHTML, CDF và RDF, ngôn ngữ định dạng vector - VML,... Mời các bạn cùng...

   337 p giadinh 20/01/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số