• Một số vấn đề liên quan đến chủ thể là tổ chức không có tư cách pháp nhân

  Một số vấn đề liên quan đến chủ thể là tổ chức không có tư cách pháp nhân

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích các quy định và thực tiễn về chủ thể là tổ chức không có tư cách pháp nhân dưới bốn góc độ là (i) năng lực chủ thể, (ii) thẩm quyền đại diện, (iii) trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch và (iv) tư cách tham gia tố tụng.

   9 p giadinh 20/01/2022 37 0

 • Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

  Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

  Trong những năm gần đây, các tổ chức kinh tế vì chạy theo lợi ích kinh tế mà bất chấp các quy định pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, khó phục hồi cho xã hội. Vì vậy, BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đã đưa chế định TNHS của pháp nhân vào trong pháp luật hình sự Việt Nam. Để xử lý TNHS của pháp nhân thì trước hết cần xem xét điều...

   5 p giadinh 20/01/2022 33 0

 • Quản lý an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay

  Quản lý an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay

  Trong bài viết này, tác giả muốn đề cập về sự cần thiết và thực trạng trong việc quản lý an toàn thực phẩm trên cơ sở quy định của pháp luật, từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện hơn những quy định của pháp luật trong việc quản lý an toàn thực phẩm hiện nay.

   8 p giadinh 20/01/2022 40 0

 • Giao dịch dân sự liên quan đến tài sản ảo

  Giao dịch dân sự liên quan đến tài sản ảo

  Việc công nhận loại tài sản mới – tài sản ảo trong giao dịch dân sự rất cần thiết trong thời buổi công nghiệp hóa 4.0 hiện nay. Đây là vấn đề có ý nghĩa rát lớn đối với kinh tế và đang được các quốc gia trên thế giới quan tâm. Tuy nhiên, trên thế giới vẫn chưa có sự thống nhất về việc có công nhận hay không công nhận giao dịch dân sự...

   5 p giadinh 20/01/2022 30 0

 • Báo động đỏ vấn nạn xâm hại tình dục ở Việt Nam

  Báo động đỏ vấn nạn xâm hại tình dục ở Việt Nam

  Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều vấn đề bất cập và gây bức xúc trong dư luận. Xuất phát từ bản thân là một người con gái ở độ tuổi trưởng thành rất quan tâm về cách bố mẹ và thầy cô giáo dục cho con thơ hay học sinh của họ về cách bảo vệ cho những đứa trẻ đang trong độ tuổi nhỏ, vị thành niên và trưởng thành. Bài viết trình bày...

   6 p giadinh 20/01/2022 30 0

 • Xác định nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định của pháp luật hiện hành

  Xác định nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định của pháp luật hiện hành

  Bài viết trình bày sự cần thiết của việc xác định nguồn nguy hiểm cao độ; Xác định nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định của pháp luật hiện hành; Kiến nghị hoàn thiện quy định về cách xác định nguồn nguy hiểm cao độ.

   5 p giadinh 20/01/2022 35 0

 • Vấn đề cấp dưỡng cho con khi cha mẹ ly hôn

  Vấn đề cấp dưỡng cho con khi cha mẹ ly hôn

  Các nghiên cứu cho thấy mâu thuẫn về lối sống là nguyên nhân hàng đầu của các vụ ly hôn, các nguyên nhân tiếp theo là bạo lực gia đình, sức khỏe,… Hôn nhân đổ vỡ không chỉ ảnh hưởng đến gia đình mà còn tác động nghiêm trọng đến xã hội để lại nhiều hệ lụy đáng tiếc hậu ly hôn. Bài viết này tác giả phân tích về thực trạng áp dụng...

   6 p giadinh 20/01/2022 18 0

 • Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới tại Việt Nam

  Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới tại Việt Nam

  Trong bài viết này, tác giả phân tích những vấn đề: Sự khác biệt về quan niệm đồng tính giữa phương đông và phương tây; Vấn đề hợp pháp hóa “hôn nhân đồng giới”; Sự cần thiết phải hợp pháp hóa “hôn nhân đồng giới” tại Việt Nam.

   9 p giadinh 20/01/2022 27 0

 • Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường để đáp ứng những thách thức hiện nay

  Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường để đáp ứng những thách thức hiện nay

  Bài viết sẽ tập trung vào nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận, thực trạng, thách thức trong vấn đề bảo vệ môi trường và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường hiện nay.

   11 p giadinh 20/01/2022 31 0

 • Nội luật hóa quy định của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm bóc lột tình dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay

  Nội luật hóa quy định của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm bóc lột tình dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay

  Trong phạm vi bài viết này, các tác giả trình bày, phân tích các quy định về phòng, chống tội phạm bóc lột tình dục trẻ em trong các văn bản pháp luật quốc tế; Thực trạng nội luật hóa các quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề này ở Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị.

   10 p giadinh 20/01/2022 38 0

 • Pháp luật tố tụng dân sự về việc yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Pháp luật tố tụng dân sự về việc yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Qua bài viết, nhóm tác giả mong muốn đề cập đến một số khía cạnh pháp lý liên quan việc công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài được quy định trong công ước New York 1958; qua đó, liên hệ với pháp luật của Việt Nam.

   5 p giadinh 20/01/2022 14 0

 • Thỏa thuận trọng tài vô hiệu do người xác lập thỏa thuận không có thẩm quyền

  Thỏa thuận trọng tài vô hiệu do người xác lập thỏa thuận không có thẩm quyền

  Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm của thỏa thuận trọng tài; Thỏa thuận trọng tài vô hiệu do người xác lập thỏa thuận không có thẩm quyền theo luật trọng tài thương mại 2015.

   5 p giadinh 20/01/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số