• Bài giảng Luật Thương mại quốc tế: Giải quyết tranh chấp trong WTO- Phan Đặng Hiếu Thuận

  Bài giảng Luật Thương mại quốc tế: Giải quyết tranh chấp trong WTO- Phan Đặng Hiếu Thuận

  Bài giảng Luật Thương mại quốc tế: Giải quyết tranh chấp trong WTO gồm 4 chương, có nội dung trình bày các vấn đề như tổng quan về giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế, cơ quan giải quyết tranh chấp WTO, trình tự thủ tục của DSU, thực tiễn.

   29 p giadinh 11/09/2020 175 3

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 6

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 6

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 6 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp, nội dung tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp, tổ chức nhân sự phòng kế toán, tổ chức lựa chọn mô hình bộ máy kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   17 p giadinh 08/09/2020 133 2

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 5

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 5

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán, nhiệm vụ của tổ chức báo cáo kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   27 p giadinh 08/09/2020 134 2

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 6 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 6 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 6 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về các nguyên lý quản lý ngân hàng thương mại. Kết cấu nội dung 6 gồm: Quản lý thanh khoản, quản lý tài sản, quản lý tài sản Nợ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p giadinh 29/03/2021 102 2

 • Bài giảng Luật Thương mại: Pháp luật về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp

  Bài giảng Luật Thương mại: Pháp luật về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp

  Bài giảng Luật Thương mại: Pháp luật về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trình bày về quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp; chế độ pháp lý của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh.

   105 p giadinh 11/09/2020 149 2

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 4

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 4

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức vận dụng chế độ sổ sách kế toán, nhiệm vụ kế toán, trình tự ghi chép. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   15 p giadinh 08/09/2020 130 2

 • Bài giảng môn Luật thương mại - ThS. Nguyễn Thái Bình

  Bài giảng môn Luật thương mại - ThS. Nguyễn Thái Bình

  Bài giảng môn "Luật thương mại" trình bày các nội dung: Tổng quan chung về thương mại, quản lý nhà nước trong lĩnh vực TM, pháp luật về mua bán hàng hóa và dịch vụ, pháp luật về xúc tiến thương mại, pháp luật về trung gian thương mại, pháp luật về logistics, nhượng quyền thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p giadinh 11/09/2020 133 2

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 2

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 2

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức chứng từ kế toán, khái niệm ý nghĩa và nguyên tắc tổ chức chứng từ kế toán, nội dung tổ chức chứng từ kế toán, tổ chức hạch toán ban đầu một số chứng từ chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   20 p giadinh 08/09/2020 123 2

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 1

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 1

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về tổ chức hạch toán kế toán, nguyên tắc cơ bản của tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   15 p giadinh 08/09/2020 134 2

 • Bài giảng Luật Thương mại quốc tế: Hợp đồng thương mại quốc tế - Phan Đặng Hiếu Thuận

  Bài giảng Luật Thương mại quốc tế: Hợp đồng thương mại quốc tế - Phan Đặng Hiếu Thuận

  Bài giảng Luật Thương mại quốc tế: Hợp đồng thương mại quốc tế có nội dung trình bày các kiến thức về khái quát về hợp đồng thương mại quốc tế, nguồn luật điều chỉnh các hợp đồng thương mại quốc tế và một số vấn đề liên quan.

   16 p giadinh 11/09/2020 165 2

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 3

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 3

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, nhiệm vụ tổ chức tài khoản kế toán, nguyên tắc tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống tài khoản kế toán hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   13 p giadinh 08/09/2020 131 2

 • Bài giảng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Lê Thị Nguyệt Châu

  Bài giảng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Lê Thị Nguyệt Châu

  Bài giảng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Lê Thị Nguyệt Châu biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, người nộp thuế, các loại hình cơ sở thường trú, căn cứ tính thuế, phạm vi xác định thu nhập chịu thuế, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,...

   28 p giadinh 11/09/2020 119 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số